این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : گامهای نو در ارائه خدمات کتابداران مدرسه‌ها: توصیه‌های ساده برای متخصصیان کتابداری و فن آوری آموزشی در مدرسه
نویسنده : واسمن، آن، Wasman, Ann
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : نوشته آن ام واسمن ؛ترجمه مهردخت وزیرپور کشمیری، شایسته خزائلی ؛ویراستار مسعود گلزاری
تاریخ انتشار : ۱۳۸۴
ناشر : تهران، دبیزش
مشخصات : ‎۲۹۳ ص.: مصور، جدول، نمونه
موضوع : کتابخانه‌های مدارس -- ایالات متحده -- دستنامه‌ها مراکز مواد آموزشی -- ایالات متحده -- دستنامه‌ها
توضیح : شابک: 0-20-7712-‎964 عنوان اصلی: 1998 ,New steps to serrice: Common - Sense advice for the school library media specialist
ISBN : 964-7712-20-0