این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : کی یرکه گور ( زندگی و آثار )
نویسنده : برانت، فریتیوف
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : جهانشاهی جاوید
تاریخ انتشار :
ناشر : نشر پرسش
مشخصات :
موضوع : نویسندگان دانمارکی - قرن ‎۱۹ - سرگذشتنامه کی یرکگور ، سورن آبو ، ۱۸۱۳ - ۱۸۵۵ Kierkegaard,Soren Aabye
توضیح :
ISBN :