این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : نو سازی، توسعه، جهانی شدن؛ (مفاهیم، مکاتب، نظریه ها)
نویسنده : شیرزادی، رضا
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف رضا شیرزادی
تاریخ انتشار : ۱۳۸۶
ناشر : قم، حق یاوران
مشخصات : ‎۱۵۷ ص.
موضوع : جهانی شدن نظم نوین جهانی رشد سیاسی
توضیح : شابک: ‎9789642709205 کتابنامه
ISBN : 9789642709205