این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : تکنولوژی اطلاعاتی و حاکمیت ملی
نویسنده : صدوقی، مرادعلی
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف مرادعلی صدوقی [برای] دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه
تاریخ انتشار : ۱۳۸۰
ناشر : تهران، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات
مشخصات : ‎۱۹۷ ص
موضوع : تکنولوژی اطلاعات -- سیاست دولت جهانی شدن -- سیاست دولت سیاست اطلاعاتی تکنولوژی و دولت
توضیح : شابک: ۹-۰۸۲-۳۶۱-‎۹۶۴ ص. ع. به‌انگلیسی:Moradali Sadoughi. Information technology and national Sovereignty کتابنامه
ISBN : ۹۶۴-۳۶۱-۰۸۲-۹