این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : کی یرکه گور ( زندگی و آثار )
نویسنده : برانت، فریتیوف، ‎۱۸۹۲-
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : فرینیهوفبراندت ؛ترجمه جهانشاهی جاوید
تاریخ انتشار : ۱۳۷۳
ناشر : اصفهان ، نشر پرسش
مشخصات : [‎۱۵۳]ص
موضوع : نویسندگان دانمارکی - قرن ‎۱۹ - سرگذشتنامه کی یرکگور ، سورن آبو ، ۱۸۱۳ - ۱۸۵۵ Kierkegaard,Soren Aabye
توضیح : عنوان اصلی: عنوان اصلی :Soren kietkegaard , 1813-1855, hislife کتبانامه به صورت زیر نویس
ISBN :