این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : پریون
نویسنده : وجدانی فر، نادر
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف نادر وجدانی‌فر ، علی مسعودیان
تاریخ انتشار : ۱۳۸۵
ناشر : قم، حق یاوران
مشخصات : ‎۷۸ص.: مصور
موضوع : بیماری های پریونی
توضیح : شابک: ‎9789642709069 پشت جلد به انگلیسی: Nader Vojdani Far, Ali Masoudian. Prion کتابنامه
ISBN : 9789642709069