این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : مفاهیم و روش پیاده‌سازی کنترل آماری فرایند
نویسنده : مترجم وگردآورنده، کاظم‌نژادفرد،هاجر
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (سهامی خاص)،[مولف] هاجرکاظم نژادفردوهمکاران
تاریخ انتشار : ۱۳۸۱
ناشر : تهران، شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو داخلی (ساپکو)، واحد آموزش: صوفیان
مشخصات : ‎۱۷۶ ص
موضوع : کنترل فرآیندها -- روشهای آماری
توضیح : شابک: ‎۹۶۴-۹۳۷۱۹-۴-x عنوان به‌انگلیسی:Statistical process control کتابنامه
ISBN : x‎۹۶۴-۹۳۷۱۹-۴-