این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : نقشه برداری مقدماتی
نویسنده : تمدنی، قدرت الله
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف قدرت الله تمدنی
تاریخ انتشار : ۱۳۷۱
ناشر : تهران ، دانشگاه تهران
مشخصات : هیجده، ‎۵۵۹ ص.: تصویر، نمودار
موضوع : نقشه برداری
توضیح :
ISBN :