این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : راهنمای حل مسائل تحقیق در علملیات (‎۲) (رشته‌های مهندسی صنایع و مدیریت)
نویسنده : ابراهیم نژاد، سعدالله
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف سعدالله ابراهیم‌نژاد
تاریخ انتشار : ۱۳۸۶
ناشر : قم، حق یاوران
مشخصات : ‎۲۱۵ ص. :جدول
موضوع : تحقیق عملیاتی برنامه‌نویسی پویا تحقیق عملیاتی -- مسائل، تمرینها و غیره (عالی) برنامه‌نویسی پویا -- مسائل، تمرینها و غیره (عالی)
توضیح : شابک: ‎9789642709267 چاپ قبلی: قلمستان هنر، ‎۱۳۸۳
ISBN : 9789642709267