این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : خاطرات ناخدای زیردریایی
نویسنده : شئفر، هاینتس
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : هاینتس شئفر ؛ترجمه ذبیح الله منصوری
تاریخ انتشار : ۱۳۷۶
ناشر : [تهران] ، زرین
مشخصات : ‎۳۱۳ ص
موضوع : جنگ جهانی دوم ، ۱۹۳۹ - ‎۱۹۴۵ - خاطرات شئفر ، هاینتس - خاطرات
توضیح : چاپ دوم : ‎۱۳۷۶
ISBN :