این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : بیماریهای سبزی و صیفی و روشهای مبارزه با آنها
نویسنده : اعتباریان، حسن رضا
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف حسن رضا اعتباریان
تاریخ انتشار : ۱۳۷۶
ناشر : تهران ، دانشگاه تهران
مشخصات : ط،‎۶۰۰ص.:مصور(بخش رنگی )
موضوع : آفتها - مبارزه جالیزکاری - بیماریها و آفتها سبزیها - بیماریها و آفتها
توضیح : عنوان پشت جلد به انگلیسی :Vegetable Diseases and Their Control چاپ دوم با تجدید نظر کتابنامه :ص.۴۴۷-‎۴۷۴
ISBN :