این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : خاطرات
نویسنده : رفیع زاده، منصور
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : منصور رفیع زاده ؛[ترجمه ]اصغرگرشاسبی
تاریخ انتشار : ۱۳۷۶
ناشر : تهران، اهل قلم
مشخصات : ‎۴۹۹ص.+[‎۱۰]ص.عکس
موضوع : ایران - تاریخ - پهلوی ، ۱۳۰۴ - ‎۱۳۵۷ رفیع زاده - منصور - خاطرات
توضیح : عنوان به انگلیسی :...Witness from the shah to the secret Arms Deal عنوان روی جلد :خاطرات منصور رفیع زاده آخرین رئیس شعبه ساواک در آمریکا صفه شمار فهرست مندرجات اشتباه است
ISBN :