این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : گندم مزرعه خود را چگونه مدیریت کنید
نویسنده : راوسون، هوارد ام.، .)Rawson' Hom (Howard M
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : [تالیف هاوارد ام. راوسون، هلنا گومزمک فرسون ] ؛ترجمه احمد نادری و عادل مدحج
تاریخ انتشار : ۱۳۸۶
ناشر : اصفهان ، گلبن
مشخصات : ب، ‎۲۱۰ ص.: مصور (بخشی رنگی)، جدول، نمودار
موضوع : گندم - بیماریها و آفتها گندم - آبیاری
توضیح : شابک: 5-03-5047-600-‎978 عنوان اصلی: Irrigated wheat: management your crop کتاب حاضر تحت عنوان مدیریت محصول گندم آبی توسط فراز اندیش سبز نیز در سال ‎۱۳۸۶ منتشر شده است کتابنامه: ص. ۱۷۴ - ‎۱۷۷
ISBN : 978-600-5047-03-5