این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : مقدمه ای بردانش فیزیک پلیمرها
نویسنده : اسپرلینگ،ال.اچ.، .Sperling L.H
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف ال.اچ.اسپیرلینگ ؛ترجمه فرهنگ عباسی ومصطفی رضایی
تاریخ انتشار : ۱۳۸۹
ناشر : تبریز، دانشگاه صنعتی سهند
مشخصات : سی وهشت،‎۵۹۸ص.:مصور،جدول،نمودار
موضوع : پلیمرها پلیمریزاسیون
توضیح : شابک: ‎9646219594 عنوان اصلی: Introduction to physical poiymer science کتابنامه درآخرهرفصل
ISBN : 9646219594