این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : مجموعه کامل آراء وحدت رویه قضائی از سال ‎۱۳۵۶ تا ‎۱۳۷۰
نویسنده : چائی، خلیل
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تدوین خلیل چائی
تاریخ انتشار : ؟ ‎۱۳۷۰
ناشر : تبریز ، نوبل
مشخصات : ‎۲ ج.
موضوع : رویه قضایی - ایران
توضیح : کتابنامه بصورت زیرنویس
ISBN :