این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : مجموعه کامل آراء وحدت رویه قضائی از سال ‎۱۳۵۶ تا ‎۱۳۷۰
نویسنده : چائی، خلیل
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) :
تاریخ انتشار :
ناشر : نوبل
مشخصات :
موضوع : رویه قضایی - ایران
توضیح :
ISBN :