این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : نظام پودمانی در آموزش عالی
نویسنده : رشادت جو، حمیده، ‎۱۳۵۳-
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : نویسنده حمیده رشادت جو، سعید زراعین دولاب
تاریخ انتشار : ۱۳۸۹
ناشر : تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت پژوهشی، دفتر گسترش تولید علم
مشخصات : ‎۳۵۵ ص.: جدول، نمودار
موضوع : آموزش پودمانی -- ایران -- نمونه‌پژوهی
توضیح : شابک: ‎9789642239696 کتابنامه: ص. ۳۵۱ - ‎۳۵۵
ISBN : 9789642239696