این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : ضروریات کسب و کار الکترونیکی (با دیدگاه کاربردی)
نویسنده : هیگ، مت، Haig, Matt
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : مت هیگ ؛مترجم قنادان، عابدین
تاریخ انتشار : ۱۳۸۱
ناشر : تهران، خدمات فرهنگی رسا
مشخصات : ‎۱۵۸ ص
موضوع : بازرگانی الکترونیکی اینترنت
توضیح : شابک: ۷-۵۱۹-۳۱۷-‎۹۶۴ عنوان به‌انگلیسی:E-Business essentials
ISBN : ۹۶۴-۳۱۷-۵۱۹-۷