این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : فهرست نویسی ورده بندی برای کمک کتابداران
نویسنده : کائو، مری لیو، Kao, Mary Liu
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف ماری لیوکائو ؛ترجمه داریوش مطلبی - ابوالفضل هاشمی ؛ویراستار عباس گیلوری
تاریخ انتشار : ۱۳۸۴
ناشر : تهران، دبیزش
مشخصات : ‎۱۸۲ ص
موضوع : فهرستنویسی -- ایالات متحده رده‌بندی کتابها
توضیح : شابک: 7-22-7712-‎964 عنوان اصلی: Cataloging and Classification for library technicians, c2001 واژه‌نامه کتابنامه نمایه
ISBN : 964-7712-22-7