این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : احیای تمدن ایرانی اسلامی
نویسنده : سنایی، مهدی، ‎۱۳۴۷ -
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : نویسنده مهدی سنایی، شعیب بهمن
تاریخ انتشار : ۱۳۸۹
ناشر : تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت پژوهشی، دفتر گسترش تولید علم
مشخصات : ‎۵۷۳ ص.
موضوع : تمدن ایرانی تمدن اسلامی تمدن ایرانی -- تاثیر اسلام
توضیح : شابک: ‎9789642238484
ISBN : 9789642238484