این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک زونتاک - بورگناک - ون وایلن
نویسنده : امیری بهقدم، ایرج
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : مولفین ایرج امیری بهقدم، مهدی امیری بهقدم
تاریخ انتشار : ۱۳۸۶
ناشر : تبریز، ستاره
مشخصات : ‎۲ ج.: مصور، جدول، نمودار
موضوع : ترمودینامیک ترمودینامیک - مسائل، تمرینها و غیره
توضیح : شابک: ‎9789649553405 پشت جلد به انگلیسی A complete solution of fundamentals thermodynamics. 6th ed کتاب حاضر تشریح مسائل Fundamentals of thermodynamics است
ISBN : 9789649553405