این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : دایره‌المعارف ها
نویسنده : کتس، ویلیام، .Katz, William A، ‎۱۹۲۴ -
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : نوشته ویلیام ای. کتز ؛ترجمه همراه با اضافات آیدین آذری ؛ویرایش و مقابله حمید محسنی
تاریخ انتشار : ۱۳۸۳
ناشر : تهران، کتابدار
مشخصات : ج،‎۱۴۱ ص.
موضوع : خدمات مرجع مراجع -- کتابشناسی دایره‌المعارفها
توضیح : شابک: 9-38-7143-‎964 این کتاب ترجمه بخش "encyclopedia" از کتاب "Introduction to refrence work"است فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا
ISBN : 964-7143-38-9