این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : آیین نگارش و دستور زبان انگلیسی
نویسنده : وارینر، جان ای
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف جان ای،وارینر.مری ای.وایتن ؛ترجمه غلامحسین خدری،کامبیزشمس،محمد فلاح گروی
تاریخ انتشار : ۱۳۷۳
ناشر : مترجمین
مشخصات : ‎۵۷۳ص.
موضوع : زبان انگلیسی - دستور - مسائل ، تمرینها وغیره
توضیح :
ISBN :