این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : سایه ها
نویسنده : خسروی، حسین
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف: حسین خسروی
تاریخ انتشار : ۱۳۸۷
ناشر : شهر کرد ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد، سامان دانش
مشخصات : ‎۲۲۸ ص.
موضوع : شعر فارسی - نقد و تفسیر شعر فارسی ادوار مختلف - نقد و تفسیر
توضیح : شابک: ‎9789644509971
ISBN : 9789644509971