این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : QFD [کیو. اف. دی]؛ رویکردی مشتری مدار به طرح‌ریزی و بهبود کیفیت محصول
نویسنده : رضایی، کامران
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : گردآوری و تالیف کامران رضایی ؛حمیدرضا حسینی آشتیانی؛ محمد هوشیار
تاریخ انتشار : ۱۳۸۰
ناشر : تهران، آتنا: شرکت مشارکتی ار - و - توف
مشخصات : [‎۱۹۰] ص.: مصور، جدول
موضوع : گسترش وظایف کیفی کنترل کیفی
توضیح : شابک: ۸-۲۰-۵۵۸۶-‎۹۶۴ کتابنامه: ص. [۱۸۹ - ‎۱۹۰]
ISBN : ۹۶۴-۵۵۸۶-۲۰-۸