این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : کنترل اتوماتیک
نویسنده : حامدی، جهانبخش، ‎۱۳۴۴ -
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : جهانبخش حامدی
تاریخ انتشار : ۱۳۸۷
ناشر : تهران ، مرکز نشر جهش
مشخصات : ‎۶۳۲ ص.: مصور، جدول، نمودار
موضوع : مهندسی کنترل
توضیح : شابک: ‎9789641781790 کتابنامه: ص. [۶۳۰] -‎۶۳۲
ISBN : 9789641781790