این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : مواد و خدمات کتابخانه‌ای برای بزرگسالان نوسواد
نویسنده : میرحسینی، زهره
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : زهره میرحسینی
تاریخ انتشار : ۱۳۸۳
ناشر : تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
مشخصات : نه، ‎۱۳۷ ص.: مصور (بخشی رنگی)، جدول، نمودار
موضوع : کتابخانه‌ها و نوسوادان کتابخانه‌ها و آموزش بزرگسالان آموزش بزرگسالان سوادآموزی
توضیح : شابک: ‎964-459-827-x ص.ع. به‌انگلیسی:Zohreh Mirhoseini. Resources and services of libraries for adult neo - literates کتابنامه: ص. ۱۳۱ - ‎۱۳۷
ISBN : 964-459-827-x