این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : بررسی و شناخت جغرافیائی منابع آبی روستاهای ایران
نویسنده : مهدوی، مسعود
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : مسعود مهدوی
تاریخ انتشار : ۱۳۷۲
ناشر : تهران ، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)
مشخصات : ‎۲۳۴ص.: جدول، نمودار، نقشه
موضوع : آب، منابع آب، حفاظت
توضیح : چاپ اول
ISBN :