این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : آئین دوست یابی
نویسنده : کارنگی، دیل، ۱۸۸۸-‎۱۹۵۵
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : دیل کارنگی ؛ترجمه رشید یاسمی ؛چاپ سوم
تاریخ انتشار : ۱۳۷۱
ناشر : تهران، اساطیر
مشخصات : ‎۳۲۰ ص
موضوع : روانشناسی عملی موفقیت
توضیح : این کتاب توسط ناشرین و مترجمین متفاوت در سالهای مختلف به چاپ رسیده است
ISBN :