این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : مدیریت زهاب کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک
نویسنده : تنجی، کنت کی، .Tanji, Kenneth K، ‎۱۹۳۲- م.
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : [کنت تانجی ، نیلتجی کیلن ] ؛ترجمه مجتبی اکرم، عبدالمجید لیاقت، علیرضا احسن قلی ؛[برای] گروه کار زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تاریخ انتشار : ۱۳۸۶
ناشر : تهران ، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
مشخصات : س، ‎۳۱۳ ص.: مصور، جدول، نمودار
موضوع : زهکشی - مدیریت آبیاری - مدیریت آب - کیفیت کشاورزی مناطق خشک
توضیح : شابک: 4-67-6668-‎964 کتابنامه
ISBN : 964-6668-67-4