این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : توربو ماشین های آبی (هیدرولیک) تئوری - کاربرد صنعتی - طراحی، تورپو پمپ، پمپاژ و توربین
نویسنده : آریانا، محمدرضا
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف محمدرضا آریانا
تاریخ انتشار : ۱۳۸۶
ناشر : کرج، دانشگاه آزاد اسلامی (کرج)
مشخصات : ‎۲۹۴ ص. :مصور، جدول، نمودار
موضوع : توربوماشین ها ماشین‌آلات هیدرولیک توربین های آبی
توضیح : شابک: ‎9644504232 چاپ قبلی: فقیه: محمدرضا آریانا؛ ‎۱۳۸۵ کتابنامه
ISBN : 9644504232