این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : جستجوی اطلاعات علمی و پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیکی (شامل حوزه‌های علوم، فنی مندسی، کشاورزی...)
نویسنده : داورپناه، محمدرضا، ‎۱۳۴۱ -
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف محمدرضا داورپناه ؛ویراستار محمدحسین دیانی
تاریخ انتشار : ۱۳۸۱
ناشر : تهران، دبیزش
مشخصات : ‎۲۲۸ ص.: جدول، نمودار
موضوع : ذخیره و بازیابی اطلاعات منابع اطلاعاتی پایگاههای اطلاعاتی
توضیح : شابک: 4-01-7712-‎964 ص. ع. به‌انگلیسی:Mohammad Reza Davarpanah. Scientific information seeking in printed and electronic resources واژه‌نامه کتابنامه
ISBN : 964-7712-01-4