این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : سرکنسولگری بریتانیا در بوشهر:۱۳۳۲ - ‎۱۱۷۷ه.ق. ۱۹۱۴ - ‎۱۷۶۳م
نویسنده : برومند، صفورا
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : صفورا برومند[برای] مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی
تاریخ انتشار : ۱۳۸۱
ناشر : تهران، وزارت امور خارجه. مرکز چاپ و انتشارات
مشخصات : ج، ‎۴۶۴ ص
موضوع : بوشهر -- سفارتخانه‌ها و کنسولگریها -- انگلستان
توضیح : شابک: ۰-۱۳۱-۳۶۱-‎۹۶۴ کتابنامه: ص. [۴۲۵] - ‎۴۳۸؛ همچنین به‌صورت زیرنویس
ISBN : ۹۶۴-۳۶۱-۱۳۱-۰