این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : آیین دادرسی مدنی
نویسنده : احمدی، نعمت
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : نعمت احمدی
تاریخ انتشار : ۱۳۷۶
ناشر : تهران ، اطلس
مشخصات : ‎۴۳۸ص.
موضوع : آئین دادرسی مدنی-ایران
توضیح : شابک: ‎9649065725
ISBN : 9649065725