این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : اصول متالورژی
نویسنده : قاسم زاده، رضا، ‎۱۳۲۳-
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف رضا قاسم زاده
تاریخ انتشار : ۱۳۸۶
ناشر : کرج، دانشگاه آزاد اسلامی (کرج)
مشخصات : ‎۲ج. :مصور
موضوع : متالورژی
توضیح : شابک: ‎9789644504624
ISBN : 9789644504624