این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : آمار و احتمالات مهندسی : آمار ‎۱
نویسنده : شهامت، ابوالفضل، ‎۱۳۵۶ -
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : مولفان ابوالفضل شهامت، حسین جباری خامنه
تاریخ انتشار : ۱۳۸۷
ناشر : تبریز، فن آذر، آشینا
مشخصات : [‎۲۰۰] ص.: مصور، جدول، نمودار
موضوع : مهندسی - روشهای آماری - راهنمای آموزشی (عالی) آمار ریاضی - راهنمای آموزشی (عالی) احتمالات - راهنمای آموزشی (عالی) آمار ریاضی - مسائل ، تمرینها و غیره (عالی) احتمالات - مسائل ، تمرینها و غیره (عالی) مهندسی - روشهای آماری - مسائل ، تمرینها و غیره (عالی)
توضیح : عنوان دیگر: آمار ‎۱ پشت جلد به انگلیسی ...Probability and statistics for کتابنامه: ص. [‎۲۰۰]
ISBN :