این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : آیین دادرسی دراسلام
نویسنده : سنگلجی، محمد
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : محمد سنگلجی
تاریخ انتشار : ۱۳۶۹
ناشر : تهران ، طه
مشخصات : ‎۱۸۳ ص.
موضوع : آئین دادرسی ( فقه )
توضیح :
ISBN :