این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : اصول حسابداری (‎۱)
نویسنده : ابراهیم زاده، علیرضا، ‎۱۳۳۵-
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف علیرضا ابراهیم‌زاده
تاریخ انتشار : ۱۳۸۲
ناشر : تهران، فردانش پژوهان
مشخصات : ‎۲۴۱ ص.: جدول
موضوع : حسابداری
توضیح : شابک: ‎9648385009 چاپ قبلی: اورست، ‎۱۳۸۱ کتابنامه: ص. ‎۲۴۱
ISBN : 9648385009