این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : سیاست خارجی ایران؛ چند گفتار در عرصه‌های نظری و عملی
نویسنده : سجادپور، محمدکاظم
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : محمدکاظم سجادپور ؛[برای] دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی
تاریخ انتشار : ۱۳۸۱
ناشر : تهران، وزارت امور خارجه. مرکز چاپ و انتشارات
مشخصات : نه، ‎۱۸۹ ص
موضوع : ایران -- روابط خارجی -- ‎۱۳۵۷ - -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
توضیح : شابک: ۷-۱۳۳-۳۶۱-‎۹۶۴ ص. ع. به‌انگلیسی:... Mohammad Kazem Sajjadpour. the foreign policy of the Islamic republic of Iran کتابنامه
ISBN : ۹۶۴-۳۶۱-۱۳۳-۷