این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : آیین بلاغت :شرح مختصرالمعانی
نویسنده : امین شیرازی، احمد
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) :
تاریخ انتشار :
ناشر : مولف
مشخصات :
موضوع : معانی وبیان
توضیح :
ISBN :