این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : هنر و علم رادیو گرافی پزشکی
نویسنده : مالوت، جک سی
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : نویسنده جک سی مالوت، جوزف فودور سوم ؛ترجمه سید عباس حسینی
تاریخ انتشار : ۱۳۸۸
ناشر : تهران ، جعفری
مشخصات : ‎۱۷۵ ص.: مصور، جدول
موضوع : پرتونگاری پزشکی پرتونگاری پزشکی - آزمونها و تمرینها
توضیح : شابک: ‎9786005601213 کتابنامه
ISBN : 9786005601213