این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان ۱۳۱۲ - ‎۱۲۵۹ش/ ۱۹۳۳ - ‎۱۸۸۰م.؛ بررسی موردی قندهار
نویسنده : انصاری، فاروق، ‎۱۳۴۳ -
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : فاروق انصاری
تاریخ انتشار : ۱۳۸۱
ناشر : تهران، وزارت امور خارجه، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی
مشخصات : هشت، ‎۲۲۰ ص. [‎۴] ص.: مصور
موضوع : قندهار (استان) -- تاریخ قندهار -- تاریخ افغانستان -- تاریخ -- قرن ‎۱۳ق افغانستان -- تاریخ -- قرن ‎۱۴ق
توضیح : شابک: ‎۹۶۴-۳۶۱-۱۳۷-x کتابنامه: ص. [۲۱۷] - ‎۲۲۰؛ همچنین به‌صورت زیرنویس
ISBN : x‎۹۶۴-۳۶۱-۱۳۷-