این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : ارزیابی وضعیت تغذیه ای گیاه و مدیریت بهینه کودی
نویسنده : خوشگفتارمنش، امیرحسن، ‎۱۳۵۴-
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : گردآوری و تدوین امیرحسین خوشگفتار منش با همکاری حسن عرب زادگان
تاریخ انتشار : ۱۳۸۶
ناشر : اصفهان ، دانشگاه صنعتی اصفهان، مرکز نشر
مشخصات : پنج، ‎۱۵۸ ص.: مصور، جدول، نمودار + یک لوح فشرده
موضوع : خاک - تجزیه و آزمایش خاک - باروری گیاهان - تجزیه و آزمایش کود
توضیح : شابک: 5-36-8476-964-‎978 ص.ع. به انگلیسی: A.H. Khoshgoftarmanesh. Evalution of plant Nutritions status and optimum Fertilizer management کتابنامه: ص. [۱۵۷] - ‎۱۵۸
ISBN : 978-964-8476-36-5