این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : فارسی اردو ، اردو فارسی
نویسنده : حیدریان، محمد حسین
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : ؛گردآوری ونگارش م.حیدریان.
تاریخ انتشار : ۱۳۶۴
ناشر : مشهد ، نوید
مشخصات : پانزده،‎۲۱۷ ص.مصور.
موضوع : زبان اردو - دستور زبان اردو - مکالمه و جمله سازی - فارسی
توضیح : عنوان روی جلد :راهنمای فارسی به اردو اردو به فارسی.
ISBN :