این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : تشریح مسائل مبانی احتمال شلدون راس
نویسنده : حسین پناهی، کاوه
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : مولف کاوه حسین پناهی
تاریخ انتشار : ۱۳۸۷
ناشر : تهران ، پیام پویا
مشخصات : ‎۳۴۲ ص.
موضوع : احتمالات - مسائل، تمرینها و غیره - عالی
توضیح : شابک: ‎9789647933308 عنوان دیگر: مبانی احتمال این کتاب راهنمای کتاب مبانی احتمال تالیف شلدون راس
ISBN : 9789647933308