این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : تحولات سیاسی صفحات جنوبی ایرانی؛ مجموعه گزارش‌های کارگزاران بنادر و جزایر مسکون خلیج فارس
نویسنده : وثوقی، محمدباقر
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : به‌کوشش محمدباقر وثوقی ؛[برای] مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی
تاریخ انتشار : ۱۳۸۱
ناشر : تهران، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات
مشخصات : ‎۲۵۶ ص.: جدول
موضوع : ایران -- تاریخ -- پهلوی، ۱۳۰۴ - ‎۱۳۵۷ -- جنبشها و قیامها -- اسناد و مدارک جنبشها و قیامها -- خلیج فارس
توضیح : شابک: ۹-۱۳۲-۳۶۱-‎۹۶۴ ص. ع. به‌انگلیسی:... Mohammad Baghir Vosooghi. political developments in southern parts of Iran
ISBN : ۹۶۴-۳۶۱-۱۳۲-۹