این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : بررسی عملکرد اقتصادی انتشار اوراق مشارکت در ایران
نویسنده : رحیمی‌فر، مهری، ‎۱۳۴۴ -
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : مسئول اجرای تحقیق مهری رحیمی‌فر ؛همکار طرح محمد نقیبی ؛تهیه و تنظیم دبیرخانه کمیته تخصصی معاونت امور اقتصادی (مهری رحیمی‌فر، بابک دائی)
تاریخ انتشار : ۱۳۸۲
ناشر : تهران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی
مشخصات : دوازده، ‎۱۸۲ ص.: مصور، جدول، نمودار
موضوع : اوراق مشارکت -- ایران اوراق بهادار -- ایران اوراق مشارکت -- قوانین و مقررات -- ایران
توضیح : شابک: ‎964-94769-2-x کتابنامه: ص. [۱۷۹] - ‎۱۸۲؛ همچنین به‌صورت زیرنویس
ISBN : 964-94769-2-x