این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : مبانی شیمی پلیمر
نویسنده : خاکی، فریده
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف فریده خاکی
تاریخ انتشار : ۱۳۸۲
ناشر : تهران، آرین ویژه: دانشگاه آزاد اسلامی (کرج)
مشخصات : ‎۲۸۶ ص.: مصور، جدول، نمودار
موضوع : پلیمرها پلیمریزاسیون
توضیح : شابک: ‎9647187122 پشت جلد به‌انگلیسی:.Farideh Khaki: Principles of polymer chimistry کتابنامه
ISBN : 9647187122