این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : دین و سیاست؛ مورد هند
نویسنده : شیخ‌عطار، علیرضا
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف علیرضا شیخ‌عطار؛ با مقدمه محمود سریع القلم ؛[برای] دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی
تاریخ انتشار : ۱۳۸۱
ناشر : تهران، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات
مشخصات : چهارده، ‎۶۹۲ ص
موضوع : دین و سیاست -- هند
توضیح : شابک: ۵-۱۲۰-۳۶۱-‎۹۶۴ Religion کتابنامه
ISBN : ۹۶۴-۳۶۱-۱۲۰-۵