این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : راهنمای مدیریت و کشت سبزیجات گلخانه ای
نویسنده : هیکمن، گری، .Hickman, Gary W
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف گری دبلیو. هیکمن ؛برگردان داریوش طاهری، کوروش لواف زاده
تاریخ انتشار : ۱۳۸۵
ناشر : تهران ، سپهر
مشخصات : ‎۶۴ ص.: مصور، جدول
موضوع : سبزیکاری باغبانی گلخانه ای
توضیح : شابک: 2-56-6123-‎964 عنوان اصلی: Commercial greenhouse vegetable
ISBN : 964-6123-56-2